RUWARDTEST

Om meer doelgericht en objectief de motorische vaardigheden van onze leerlingen in kaart te brengen en te verbeteren, zijn we vorig schooljaar ook op zoek gegaan naar een geschikt werkinstrument, namelijk de Ruward-test.

Sinds september 2015 mogen we ons dan ook een officieel erkende school noemen voor de afname van deze test.
Het is een handvaardigheidstest waarmee de motorische vaardigheden van onze leerlingen in kaart worden gebracht.
Aan de hand van deze resultaten kunnen vaardigheden verder getraind en verfijnd worden tijdens de PTR-lessen bij de leerlingen van fase 1. Zo kan elke leerling individueel en naar eigen mogelijkheden bijgestuurd worden door het team van BGV-leerkrachten, met de ondersteuning van de 4 leerkrachten die de test afnemen.

Op regelmatige tijdstippen worden de testen opnieuw afgenomen zodat vorderingen objectief kunnen vastgesteld worden. Naast technische competenties en handvaardigheid zijn werkhouding en attitudes zeer belangrijk. (vb. Motivatie – Nauwkeurigheid – Kwaliteit – Aandacht en concentratie – Taakspanning –  …). Op deze manier kunnen we onze leerlingen nog beter klaarstomen voor hun stage en de kans op latere tewerkstelling vergroten.