OV1 - Type 9

Voor Wie?

  •  Jongeren van 12 tot 21 jaar met een diagnose autismespectrumstoornis, met een licht mentale beperking tot normale begaafdheid en leerlingen die baat hebben bij deze autivriendelijke aanpak.

 

Wat kun je verwachten van onze structuurklas?

  •  Individueel traject volledig op maat van de leerling, vertrekkend vanuit de sterktes, aanwezige competenties, talenten, interesses en de ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling;

  •  Kleine klasgroepen;

  •  Veilig en voorspelbaar klimaat;

  •  Expliciete aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren;

  •  Ondersteuning van een multidisciplinair team;

  •  Vaardigheden leren inzetten in verschillende contexten binnen en buiten schoolomgeving;

  •  Nauwe samenwerking met ouders.

 

Einddoel?

Voor iedere leerling is het einddoel van deze structuurklas verschillend. Het traject en het einddoel worden afgestemd op de talenten, interesses en noden van de individuele leerling.