Opleidingsvorm 1

Onderwijs waarin leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking worden voorbereid op een toekomst in een beschermd leefmilieu (bv. Dagcentrum).

Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat zich tot doel stelt om sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu. In opleidingsvorm 1 beogen de activiteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

 

Voor iedere leerling van opleidingsvorm 1 wordt een onderwijsaanbod bepaald door de klassenraad in samenspraak met het CLB en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht. Iedere leerling die dan de school verlaat, heeft recht op een attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing, ondertekend door de directeur.

 

In opleidingsvorm 1 van het buitengewoon secundair onderwijs behoren alle leer- en opvoedende activiteiten tot de Algemene en Sociale Vorming. Ook de compensatietechnieken, de lichamelijke opvoeding en de lessen in de erkende godsdiensten, in de niet-confessionele zedenleer of in de cultuurbeschouwing worden eronder gerangschikt.

 

Wat kan je in OV1 verwachten:

 

  • kleine klasgroepen,

  • een team van gespecialiseerde leerkrachten,

  • begeleiding op maat van de leerling door CLB, logo,sociaal verpleegster en orthopedagoge,

  • leerlinggerichte aanpak,

  • voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde omgeving,

  • uitstappen en sportactiviteiten op maat van de leerlingen,

  • sociale vaardigheidstraining tijdens onze jaarlijkse bos/zeeklassen,

  • paardrijden met begeleiding van een gespecialiseerde lesgeefster,

  • infoavonden en individueel advies rond hulpvragen,


Ben je nieuwsgierig ...

breng ons een bezoekje of...
kom een dagje meedraaien...

EXTRA!!