Ter Heide

Ov1- Ter Heide een unieke opleidingsvorm binnen de Wissel

De Wijkafdeling OV1 Ter Heide, gelegen op de campus van het begeleidingscentrum Ter Heide in Genk, begeleidt jongeren met een meervoudige beperking. Ondanks de ernst van de beperkingen krijgen deze leerlingen onderwijs op maat met maar één enkel doel voor ogen: “Een gelukkig mens  worden in een juiste woon -en zelfredzaamheidscontext.

 

Waarom zo bijzonder ?
 

Deze opleidingsvorm is enkel toegankelijk voor bewoners van het begeleidingscentrum.

De schoolwerking is verdeeld in drie groepen:
De ontwikkelingsgerichte groep, de basale groep en de gedragstherapeutische groep. Binnen iedere doelgroep worden de leerlingen gestimuleerd en gemotiveerd om verder te ontwikkelen, ondanks hun beperking.
Emotioneel welbevinden, lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontplooiing, zelfbepaling en sociale inclusie zijn domeinen die we binnen het activiteitenaanbod nastreven.

Wij werken nauw samen met het centrum, zodat aan iedere behoefte van de leerling voldaan kan worden.