Opleidingen

OV1
Ter Heide

Onderwijs op maat aan jongeren met een meervoudige beperking die verblijven in het MFC.

OV1

Voorbereiding op een toekomst in een leefomgeving met ondersteuning op maat.

OV2

Een toekomst in een werk- en woonomgeving met ondersteuning

OV3

Voorbereiding op een tewerkstelling in het gewone economische arbeidscircuit.

ABO

Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt.

OV1 - Type 9

Type 9 is bestemd voor jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) die niet voldoen aan de criteria voor type 2.

Duaal leren

De combinatie van leren op school + werken in een bedrijf.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

- OPLEIDINGSVORM 1: Type 2, 3, 4 en 9

Deze opleiding bereidt je voor op het leven in een dagcentrum, eventueel ook 

deelname aan arbeid met ondersteuning

- OPLEIDINGSVORM 2: Type 2, 3, 4, 6 en 9

Deze opleiding bereidt je voor op wonen en werken in een omgeving met ondersteuning

- OPLEIDINGSVORM 3: Type Ba, (1), 3 en 9

Deze opleiding bereidt je voor op werken in het gewone arbeidsmilieu

- Grootkeukenmedewerker

- Onderhoudshulp in instellingen en professionele    

   schoonmaak

- Hoeklasser

- Werkplaatsschrijnwerker 2de jaar -      Onderhoudsassistent 3de, 4de en 5de jaar

- Tuinbouwarbeider

Na het 5de leerjaar krijg je een kwalificatiegetuigschrift

Na het 6de leerjaar krijg je een getuigschrift ABO

TYPES

BEN JE NIEUWSGIERIG KOM DAN

ZEKER EEN DAGJE MEEDRAAIEN!