TYPE 9 IN DE WISSEL

In BuSO De Wissel streven we naar de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elke jongere. Hierin zijn vakkennis, (hand)vaardigheden en attitudes met elkaar verweven in één geheel, waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. 

 

Wij kiezen bewust voor een geïntegreerde werking in OV1, OV2 en OV3 omdat wij menen dat ze de beste leer-en ontwikkelingskansen biedt aan de leerling met autisme. Doelstelling is de jongere kansen geven en handvaten aanleren voor de latere integratie in het regulier of beschermde arbeids- en leefmilieu. Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken voordelen biedt voor zowel de leerling met autisme als de andere leerlingen binnen de klasgroep. 

Voor OV1 structuurklas en OV4 T9 voorzien we een individueel traject binnen een klasgroep van enkel leerlingen met een ASS. 

 

Om te voldoen aan de specifieke noden van de leerling met autisme kunnen wij rekenen op een schoolteam dat 

 

 • over de nodige knowhow beschikt over autisme en/of de bereidheid toont om zich hierin verder bij te scholen. 

 • de communicatie visueel maakt: lesrooster, agenda, time timers, pictogrammen, concreet materiaal,… 

 • concrete opdrachten geeft: kort en eenduidig, ervoor zorgt dat de leerling weet wat hij moet doen, wanneer hij het moet doen, en met wie hij het moet doen. 

 • terugvraagt om er achter te komen of de boodschap is aangekomen. 

 • positief communiceert. 

 • de leerling voorbereidings- en bedenktijd geeft. 

 • uitgaat van duidelijke regels en structuur van de ruimte: grondplan, gebouwen en lokalen in kleur, duidelijke functie per lokaal, pictogrammen op deuren, kasten en tafels,... 

 • zorgt voor een vaste werkplek. 

 • zorgt voor structuur in het maken van het werk: check-listen, stappenplannen, routines, schema's. 

 • ervoor zorgt dat er geen 'lege momenten' zijn, de leerling moet altijd iets kunnen doen. 

 • een 'time-out' plek voorziet in of in de buurt van de klas. 

 • de kans geeft om zich in de TOP-klas tijdelijk af te zonderen, over zijn welbevinden te spreken en de nodige strategieën aan te leren. 

 • de mogelijkheid biedt om de pauzes door te brengen in een rustige, prikkelarme omgeving. 

 • beschermt tegen pesterijen. 

 • de mogelijkheid geeft om bij samenwerken ook individueel te werken.

--> Multidisciplinair teamwerk 

--> Organiseren van een autisme-vriendelijke context 

--> Aandacht besteden aan sociaal-emotioneel welbevinden 

 

 • ondersteunt bij het zelfstandig uitvoeren van huishoudelijke taken, gebruik van het openbaar vervoer, boodschappen doen, stages lopen, invullen van vrije tijd, dit oa door middel van de BlueAssist en de Wai-pass. 

 • Indien nodig, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis aanbiedt. 

 • zich engageert om op zoek te gaan naar auti-vriendelijke stageplaatsen én om deze bedrijven te informeren en te ondersteunen met leerling-specifieke tips en tricks. 

 

 

--> Trainen van maatschappelijke transfer 

 

 • nauw samenwerkt met de ouders, als ervaringsdeskundigen van hun kind en met externe partners zoals CLB, psychiaters, instellingen, verenigingen… 

 

--> Samenwerken met ouders en andere partners 

 

 • ... 

 

 

Kortom een schoolteam dat werkt op maat van de individuele leerling, rekening houdend met zijn beperkingen, noden en behoeften én zijn talenten.

56217779fa6f5bf90fac815c59be5cdd.jpg