Brug 21

Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuw project in BuSO De Wissel, namelijk “Brug21” (vorig schooljaar OV21). Met dit project willen we een figuurlijke brug bouwen tussen Opleidingsvorm 1 (OV1) en Opleidingsvorm 2 (OV2). Vanuit het lerarenteam kwam immers de vraag of het mogelijk was om voor de sterkere leerlingen uit OV1 en de minder sterke leerlingen uit OV2 een programma op maat samen te stellen, aanvullend op het bestaande lessenpakket. Zelfs in de kleinere klassen van het bijzonder onderwijs is er niet altijd voldoende tijd en ruimte om diepgaand te differentiëren. Met Brug21 willen we hierop een antwoord bieden.

 

Onze huidige lesactiviteiten zijn:
 

 • Motorische vaardigheden

  • Basisvaardigheden (prestatietraining)

  • Handvaardigheid

 • Tuintaken

 • Werken met een stappenplan

 • Sociale vaardigheidstraining /relationele en seksuele vaardigheden

 • Werken rond hygiëne  (vb. nagels verzorgen, tanden poetsen, haren wassen,..)

 • Technieken in de keuken (vb. kneedbewegingen voor krachtontwikkeling,..)

 • Blue Assist

  • Openbaar vervoer (vb. traject thuis-internaat, thuis-dagcentrum,..)

  • Communicatie van hulpvraag (vb. winkelopdrachten,..)

 • Zelfredzaamheid in dagelijkse situaties (vb. zelfstandig veters binden)

 • GASV (vb. rekenen: verdieping m.b.t. de klok, de euro)

 • Schrijfmotoriek

 

 

Organisatie?


Er worden leerlingen aangemeld uit beide opleidingsvormen. De hulpvraag wordt geëvalueerd op de klassenraad. Binnen het Brug21-team wordt er dan een programma opgesteld.
 

Soms komen leerlingen (uit OV1 en/of OV2) in hun Brug21-uren samen in een aparte klas terecht, soms werken we klasondersteunend en halen we er leerlingen uit een andere les bij, soms werken we individueel met de leerlingen. Dit is volledig afhankelijk van hun individuele noden.
 

De Brug21-uren zijn vast opgenomen in het uurrooster. Bij de opmaak van het uurrooster proberen we altijd rekening te houden met de specifieke wensen en noden van de leerlingen. De informatie die wij van de ouders krijgen, maar ook de info die besproken wordt tijdens de KR wordt gebundeld en op basis daarvan wordt een leerling ingepland. De leerlingen worden elke les geëvalueerd zodat er gepast bijgestuurd kan worden.

De invulling en de doelstellingen van de Brug21-uren verschillen dus ook van leerling tot leerling. Elke leerling wordt individueel opgevolgd en krijgt een uurrooster op maat.  Zo’n uurrooster is telkens van toepassing op een volledig trimester. Aan het eind van een trimester evalueren we alle aspecten met de betrokken leerkrachten en kijken we of de leerling minder of juist meer behoefte heeft aan de ondersteuning vanuit Brug21.