ABO

Alternerende Beroepsopleiding

Georganiseerd door DBO (Dienst Beroepsopleidingen)

met de steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) en
in samenwerking met de VDAB.

 

Wat is ABO?


Een 1-jarige opleiding, deels op school (2/5), deels in het bedrijf (3/5), die dienst doet als wachttijd voor schoolverlaters en die de tewerkstellingskansen voor  jongeren uit het buitengewoon beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verhoogt.

 

Doelstellingen

 • Opdoen van werkervaring over een langere periode.

 • Realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

 • Training van arbeidsattitudes: werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid, enz....

 • De bedrijfswereld leren kennen.

 

Hoe?

De cursist volgt 2 dagen per week les op school (algemene sociale vorming, beroepsgerichte vorming en VCA=Veiligheid Checklist Aannemers ) en doet werkervaring op in een bedrijf of dienst gedurende 3 dagen onder toezicht van een begeleider en mentor.

 

 

Profiel van de ABO-cursist:

 

 • Heeft het 5de jaar in opleidingsvorm 3 beëindigd en wordt voorgedragen door de klassenraad.

 • Kiest voor een begeleidingsovergang van school naar werk.

 • Is jonger dan 21 jaar op 1 september van komende schooljaar.

 • Is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.

 

 

Taak van de school:

 

 • Organiseert de opleiding door middel van een opleidingsprogramma dat wordt opgemaakt in functie van de taken die de cursist binnen het bedrijf kan uitvoeren.

 • Coördineert de opleiding.

 • Stelt het begeleidingsteam samen.

 • Vormt de brug tussen cursist, bedrijf, ouders en diensten (VDAB, RVA,...)

 

 

Taak van het bedrijf:

 

 • Biedt 1 jaar werkervaring met reële definitieve tewerkstellingskansen aan.

 • Zorgt voor welomschreven taken.

 • Stelt een mentor aan.

 • Zorgt voor regelmatig overleg tussen de school, cursist en bedrijf

 

Voordelen voor de cursist:

 

 • Is een regelmatige leerling.

 • Blijft gedekt door de schoolverzekering.

 • Behoudt zijn kinderbijslag.

 • Geniet een gelijkstelling met wachttijd.

 • Heeft na de wachttijd recht op werkloosheidsuitkering.

 

Getuigschrift.

 

De cursisten die het jaar alternerende beroepsopleiding goed doorlopen hebben en voldoende uren werkervaring gepresteerd hebben en voldoende uren in school aanwezig geweest zijn, ontvangen het getuigschrift  van alternerende beroepsopleiding en bovendien een motivatiepremie van €500.